Muutosvalmennus & Neuropsykiatrinen valmennus

Elämä jumissa ja ahdistaa? Oma suunta hukassa?

 

Tuntuuko ilo kadonneen elämästäsi, etkä enää nauti asioista kuten ennen? Onko olosi epätoivoinen ja voimaton, tulevaisuuden näkymätkin sumentuneet? Vai onko lähipiirisikin alkanut osoittaa huolestumisen merkkejä ja vihjailla, että jotain tarttis tehdä? Kurkkuasi kuristaa ja mietit, oletko ehkä jo sekoamassa?! 

Okei, jatketaan siis: tuppaako hommat jäämään useimmiten puolitiehen, etkä pysty oikein kunnolla keskittymään mihinkään? Ja itse asiassa, koko tehtävän (varsinkin epämieluisan) aloittaminen tuntuu sinusta jo mahdottomalta urakalta! Kenties sinulla on ollut aina vaikeuksia pysyä aikatauluissa ja hahmottaa ajan kulumista, sopeutua joukkoon kokemasi erilaisuuden vuoksi, tai toistuvia kokemuksia siitä, että et joko ymmärrä muita tai tule itse ymmärretyksi? Ja nämä sitten ruokkivat sinussa toistuvaa ahdistuneisuutta, paniikkioireita, pakkoajatuksia, alakuloisuutta, halua paeta koko maailmaa... Ehkä olet huomannut myös aisteissasi ”yli-/ alivirittyneisyyttä” jo lapsesta saakka niin, että elämääsi ovat hankaloittaneet esim. tuoksut, äänet, maut, kirkkaat värit, kokemasi tuntoaistimukset iholla ja/tai limakalvoilla, ja muut tätä sitten kovasti ihmettelevät. Tuttua? 

Jos huomasit vastaavasi KYLLÄ johonkin yllä olevista, jatka lukemista - tilanteestasi riippuen saattaisit hyötyä alla olevista valmennuksistani…

Muutos

MUUTOSVALMENNUS - sopii Sinulle, joka koet uupumusta, ahdistuneisuutta, tyytymättömyyttä ja/tai muutostarvetta elämääsi, mutta et oikein tiedä, miten toimia, mistä aloittaa, ja mihin suuntaan lähteä. Nykyiselläkään tilanne ei voi mielestäsi jatkua, sillä kuormittuneisuutesi on alkanut näkyä myös ulospäin ja sairauslomastakin jo vihjailtu. Muisti pätkii, univaikeudet piinaa, keskittyminen on vaikeaa, olo on jatkuvasti väsynyt, ärtynyt, levoton ja mieliala alakuloinen, itkuherkkä... mutta sairauslomalle et vielä halua hakeutua, puhumattakaan pitkistä terapiaprosesseista tai uni- ja mielialalääkityksistä.  

Uskon, että tämä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, varsin terapeuttiseksi koettu Muutosvalmennus on silloin Sinulle oikea valinta. Sinä itse päätät, kuinka monta tapaamista haluat, ja liitetäänkö tapaamisiin vielä syvärentouttava Brain Relief -hoito. Lämmin suositus kyllä tälle, sillä sen on koettu tehostavan loistavasti valmennuskeskustelussa herääviä oivalluksia hoidon auttaessa samalla niin mieltä kuin kehoakin rauhoittumaan! Lähetteitä Muutosvalmennukseen et tarvitse, ja kohtaamisemme ovat aina ehdottoman luottamuksellisia. Tietojasi ei myöskään kirjata mihinkään järjestelmiin. Keskiössä olet siis Sinä, kaikkine tunteinesi ja tarpeinesi, niiden kuulluksi ja nähdyksi tuleminen. Yhteisenä tavoitteenamme on Sinulle parhaan mahdollisen uuden suunnan löytyminen.

Joko siis aloitetaan?  Voit varata aikasi suoraan Vellosta tämän linkin kautta:   Varaa aika Muutosvalmennukseen

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS  tunnetaan hyvin käytännönläheisenä, tavoitteellisena ja suunnitelmallisena sosiaalisen kuntoutuksen palveluna, joka pohjautuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun: nostetaan esiin yksilön vahvuuksia ja sitä, mikä jo onnistuu ja toimii ongelmien sijaan. Tavoitteena valmennuksessa on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden elämänhallinnan ja arjen taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen ja itsetuntemuksen kehittymistä, myönteisen ja eheän minäkuvan sekä elämänpolun rakentumista. Valmennus tukee erityisesti juuri aiemmin mainittujen puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen käytännön harjoittelua asiakkaiden omissa toimintaympäristöissään. Toiminnanohjauksen voi mieltää eräänlaisena ”sisäisenä lennonjohtona": sen antamien ohjeiden (taitojen) avulla asiat hoituvat ja ne saadaan lopulta tehdyiksi. Tällaisia ovat mm. kyky suunnitella, aloittaa ja saattaa asiat loppuun, organisointitaidot ja ajanhallinta. 

Termi ”neuropsykiatrinen” viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle on tyypillistä neurologinen alkuperä. Hyvin usein oireiden taustalla vaikuttavat tekijät ovat synnynnäisiä, ilmeten näin jo lapsuus- ja/tai nuoruusiässä, mutta oireet voivat olla myös seurausta jostain vammasta (esim. aivovammat). Osa neuropsykiatrisiksi luokiteltavista oireista voi kuitenkin alkaa myös aikuisiällä. Tunnetuimpia neuropsykiatrisista erityispiirteistä ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD / ADD, kielelliset erityisvaikeudet sekä Aspergerin ja Touretten oireyhtymät, jotka kulkevat nykyisin yhteisnimikkeellä Autismin kirjo. Käsitteen alle mahtuu itse asiassa hyvinkin laaja kirjo erilaisia oireita ilmenemismuotoineen, ja siksi valmennuksella voidaan tukea ja auttaa myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä muita, puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen kanssa arjessaan kamppailevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Lisätietoa neuropsykiatrisesta valmennuksesta on saatavilla hyvinkin monipuolisesti eri tahoilta, mm. ADHD-liiton ja Neuropsykiatriset valmentajat ry:n nettisivuilta. 

Neuropsykiatrisena valmentajana voi toimia vain siihen erityisen koulutuksen saanut sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilainen. Asiakkaalta itseltään valmennus vaatii sekä motivaatiota yhteiseen työskentelyyn, että jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa. Ajallisesti valmennus voi kestää muutaman tapaamiskerran arviointijaksosta jopa useisiin vuosiin. Valmennukseen hakeudutaan yleensä terveydenhuollon maksusitoumuksella, mutta sen voi paikkakunnasta / hyvinvointialueesta riippuen saada myös koulutoimen, sosiaalitoimen tai TE-palveluiden kautta. Neuropsykiatrinen valmennus on mahdollinen toki myös itsemaksaville yksityisasiakkaille, ja tällä hetkellä minulle valmennukseen pääseekin sitä kautta jonottamatta ja varsin nopeasti - ota siis rohkeasti yhteyttä, mikäli tällainen neuropsykiatrisen valmennuksen reitti olisi Sinulle mahdollinen!

 

TAIKA-TYÖHÖNVALMENNUS - on ollut suunnitelmallista, tavoitteellista, voimavara- ja ratkaisukeskeistä, toiminnallista ja työnhakija-asiakkaan erityistarpeisiin sekä toimintaympäristöihin räätälöityä yksilöohjausta ja verkostoyhteistyötä positiivisten muutosten aikaansaamiseksi. Valmennuksessa on hyödynnetty vahvasti neuropsykiatrisen valmennuksen osaamista ja siinä hyväksi havaittuja työkaluja, joten tämä taustakoulutus on täytynyt myös valmentajalta löytyä. Palvelua on suunnattu Kuopion kaupungin Työllisyyspalveluiden Kuntakokeilun asiakkaille, ja ohjautuminen siihen on tapahtunut omavirkailijan kautta. Palvelun tavoitteena on ollut tukea pitkään työttömänä olleita, erityisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä työllistymisessään ja/tai opintoihin suuntautumisessaan intensiivisen, yksilöllisesti räätälöidyn valmennuksen avulla. Tämänkin valmennuksen olen tarvittaessa toteuttanut myös ns. seinättömänä palveluna, eli valmennettavan kanssa yhdessä sopien esim. lähiluonnossa tai työ-/opiskelupaikalla, pääsääntöisesti kuitenkin "Metsähoitolalla" osoitteessa Aseveljenkatu 4, Kuopion Haapaniemellä. HUOM! TAIKA-työhönvalmennusta EI toistaiseksi voida tarjota, koska TE2024 -työllisyyspalveluiden uudistuksen käynnistyttyä muutoksia on luvassa niin työttömien työnhakijoiden palveluihin kuin niiden tuotantoonkin. Lisätietoa muutoksesta voi kysyä Kuopion kaupungin Työllisyyspalveluista, ja tästä kyseisestä palvelusta suoraan minulta sekä oheisesta esitteestä.

 "Kun antaa miehelle kalan, hänellä on ruokaa päiväksi; Kun opettaa miehen kalastamaan, hänellä on ruokaa loppuelämäkseen".

- Tuntematon -

Mitä muut ovat sanoneet valmennuksesta ...

 

Selaa palautteita