Yritystarina

Olipa kerran ihan tavallinen, työstään pitävä duunari, joka sairastui äkillisesti ja menetti työkykynsä, hetkittäin jopa elämän ilonsakin, muttei lopulta koskaan täysin toivoa eikä taistelutahtoaan...

 

Tämä on siis tarina yhden naisen yrityksestä, joka syntyi kivuista, luopumisista, pettymyksistä ja uuden suunnan toistuvasta etsinnästä. Taisteluista, hyväksynnästä ja arjen pienistä, hennoista toivon kipinöistä - uuden alun kipinöistä, jotka sittemmin antoivat alun tälle hieman erilaiselle uratarinalle. Tämä tarina ei olisi koskaan selvinnyt elossa ja saanut todellista olomuotoaan ilman ystävien, läheisten ja auttavien tahojen tukea, rohkaisevia ja kannustavia sanoja, uskoa sen syntyyn. Eikä ilman luonnon eheyttäviä voimia. Tuon kaiken synnyttämästä alkuhiilloksesta nousi lopulta keväällä 2018 siivilleen oma Feenix-tarinani: GreenWings -palvelut, minulta Sinulle!

LOGO-kuva:PapeMedia

Ai miksikö juuri siivet?

 

Niin... siivillä, tällä tarinalla ja yritykseni taustaideologialla on merkittävä syy-yhteys toisiinsa, mikä kiteytyy lopulta yritykseni logoon ja viereiseen kuvaan. Oman tarinani kautta haluan kannustaa ja rohkaista JOKAISTA haaveilemaan isosti, uskomaan unelmiinsa ja tekemään niitä näkyviksi. Sillä vain sitä kautta ne vielä jonain päivänä tulevat todeksi. Vaikka sitten pieni pala kerrallaan.

Jos minä pystyin saavuttamaan unelmani - sinäkin pystyt!

Green Care - luontolähtöisyys - kiinteänä osana valmennus- ja hyvinvointipalveluitani, yhdistettynä tarinan kuvailemaan omaan kokemusmaailmaani sekä ammattitaustaani tässä jäljempänä, edustavat syvintä ajatustani siitä, mitä onnistunut palvelu ja aito kohtaaminen parhaimmillaan asiakkaassa tuottavat : uuden alun kasvua ja lopulta uudet siivet, jotka kantavat entistä vahvemmin kohti tulevaa - toiveikkuutta, onnistumisia ja unelmien toteutumista.

Omien arvojen ja "oman minän" näköistä elämää. 

 

PALVELUT

 

"En halua elämäni lopussa huomata eläneeni ainoastaan sen pituutta. Haluan elää myös sen koko leveyden".

- Diane Ackerman -

Yrittäjä tarinan takaa...

Ammatilliselta taustaltani olen hotelli- ja ravintolaesimies, luoviin terapeuttisiin toimintoihin suuntautunut sosionomi (AMK), ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ADHD-/neuropsykiatrinen valmentaja sekä luonto-ohjaaja, täydennettynä Green Care-perus- ja yrittäjyysopinnoilla sekä Mindfullness-perusopinnoilla. Niin ja tuoreimmiltaan nyt myös Brain Relief-hoitaja - mielesi ja kehosi syvärentouttaja! Sosiaalialan työkentällä olen toiminut lukuisissa eri työtehtävissä, moniammatillisissa verkostoissa ja tiimeissä jo liki 20 vuoden ajan, Kuopion lisäksi Varsinais-Suomessa sekä Vantaalla.

Asiakaskunnasta ovat ehtineet tulla tutuiksi käytännössä kaikki muut, paitsi vangit ja vanhukset. Viimeiset 15 vuotta olen työskennellyt pääasiassa työikäisten nuorten ja aikuisten ohjauksen parissa, erilaisissa kuntouttavissa palveluissa kuntasektorilla sekä hankkeissa. Vahvuudekseni koenkin laajat verkostot, kuntoutuspalveluiden tuntemuksen, pitkän yksilö- ja ryhmänohjauskokemuksen sekä kattavan toiminnallisten menetelmien osaamisen. Monipuolinen työelämäkokemus on myös antanut minulle laaja-alaista näkemystä ja keinovalikoimaa yksilöllisten elämänpolkujen löytämiseksi.

Valmennus- ja ohjaustyöskentelyni ytimessä ovat toiminnallisuus, luontoyhteyden vahvistaminen, ilon ja hyvinvoinnin tuottaminen, voimaantumisen ja toimijuuden kokeminen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Työskentelyssä keskitytään ongelmien sijaan yksilön vahvuuksiin ja toimiviin asioihin, sekä onnistumisen kokemusten kautta voitettavissa oleviin arjen haasteisiin ja eheytymiseen. Valmentajana/ohjaajana tavoitteeni on olla empaattinen, positiivinen, innostava, kannustava, toiveikkuutta herättävä, sydämellään kuunteleva ja näkevä sekä jokaisen ihmisen erityisyyttä kunnioittava ammattilainen. Ja rakkaudesta ruokaan sekä oman elämän mittaiseen tutkimusmatkaan erityisruokavalioiden saloissa, palveluistani löytyy myös tuota ohjelmallisempaa, luontoruokailuun liittyvää tarjontaa.

Niina

 "Ainoastaan sydämellään näkee hyvin – tärkeimpiä asioita ei näe silmillä".

- Antoine De Saint-Exupéry -