Sidosryhmiltä tulleita palautteita

  Palvelun avulla olen saanut erittäin arvokasta tietoa asiakkaiden toimintakyvystä. Arjen sujumisen kuvaus on ollut kattavaa ja siitä on tullut selkeästi esille erilaisten toimintakyvyn ongelmien aiheuttamat vaikeudet arjenhallintaan liittyen. Lisäksi Niinan toimintatapa on hyvin laaja-alainen ja Niina huomioi asiakkaan tilanteen myös muiden palvelujen tarpeen näkökulmasta.

 

  Tällainen yksilöllinen palvelu on mitä tarpeellisinta ja tulevaisuudessa yhä enemmän tarvittua, uskoisin. Luonto parantavana ja voimaannuttavana elementtinä ei koskaan ole liiaksi mainostettua!!!

 

  GW-palveluiden toiminta on ollut määrätietoista. Periksi ei ole annettu, vaikka haasteita on ollut.

 

  Palvelut ovat auttaneet opiskelijaa eteenpäin tilanteessa, jossa tutkinnon suorittaminen olisi todennäköisesti jäänyt kesken. Kiitokset ystävällisestä ja empaattisesta otteesta!

 

  Kiitos Niina arvokkaasta työstä, jaksat olla ihailtavan sinnikäs haastavan asiakasryhmän kanssa toimiessasi! Ainakin osaan nyt ohjata (yhteistyöhön ja palveluun), jos ja kun omassa työssäni kohtaan potentiaalisia asiakkaita.

 

  Yhteistyössä on aina voimaa kun se kohdentuu oikein. Kiitos Niina, oot huippu =)

 

  Jokainen neuropsykiatrista valmennusta saanut on kertonut kokeneensa valmennuksen hyvänä. Lähes kaikki ovat saaneet valmennuksen kautta keinoja, joiden avulla arki on ollut helpompaa myös valmennuksen jälkeen. Yksittäisissä tapauksissa asiakkaalla ei ole ollut voimavaroja tai kykyä hyötyä valmennuksesta ja niissä tapauksissa arvostan yhteistyökumppanina sitä, että olemme voineet yhdessä miettiä asiakkaalle sopivampia palveluja. Missään vaiheessa ei ole tullut vaikutelmaa, että jatkopäätöksiä haluttaisiin asiakkaille vain "rahan vuoksi". Palvelu on ollut yksilöllistä, asiakkaan tilanteet huomioivaa. Yhteistyö verkoston kanssa on ollut avointa ja sujuvaa. Kiitos yhteistyöstä!

 

  Voisin kuvitella, että luontosuhteen löytäminen / palauttaminen voi olla jonkun mielenterveyskuntoutujan kohdalla merkittävä hyvinvointia lisäävä asia. Luontoon pääsee ilmaiseksi. Ehkä myös puhuminen ja avautuminen valmentajalla on helpompaa luonnossa. Asiakkaat saavat sellaista palvelua, josta hyötyvät ja jota ei meillä erikoissairaanhoidossa ole tarjolla.

 

  Loistava keino päästä liikkeelle ihmisten kanssa, myös niiden, joille sosiaaliset kontaktit ovat haasteellisia.

 

  Turvallisin mielin voi ohjata asiakkaita tulokselliseen jatkotyöskentelyyn. Lämpimät kiitokset! Tulokset puhuvat puolestaan.

 

  Ryhmätoimintojen mahdollisuuden selvittäminen saattaisi olla hyödyllistä, koska avun tarvitsijoita on paljon, ja useimmille sosiaaliset suhteet ovat vaikeita - toisaalta myös yksinäisyys vaivaa.

 

Palautetta valmennuksista

Niinan avulla olen onnistunut merkittävästi vähentämään negatiivista ajattelua ja korvaamaan sen positiivisella. Arjen askareiden pilkkominen pienempiin osiin on mahdollistanut niistä suoriutumisen ja asioiden loppuun viemisen, mikä aiemmin oli lähes mahdotonta. Luontosuhteeni ei ole juuri muuttunut koska olen aina ollut suht luonnonläheinen ihminen. Aina kuin vaan mahdollista, kävimme pitämässä valmennustapaamiset luonnossa nokipannu kahveen äärellä. Koin tämän menettelyn erittäin virkistävänä ja voimaannuttavana. En pysty kuvittelemaan miten minkäänlainen toimistoympäristö olisi koskaan voinut mahdollistaa samoja positiivisia tuloksia ja kokemuksia, ainakaan siis itselleni. Nyt täytyy sanoa että Niina on tehnyt niin hyvää työtä etten oikein pysty väkisinkään keksimään mitään parannettavaa. Missään nimessä en ole tyytymätön palveluun. Päinvastoin :) Kouluarvosana 10. 

 

Palvelu oli mielestäni onnistunut ja vastasi mielikuvaa, jonka sain esittelystä. Koin tulevani kuulluksi ja ymmärretyksi palvelun aikana, ja saamani palvelu lisäsi luottamustani siihen, että asiani järjestyvät, ja muutos on mahdollinen. Sain tarvitsemaani ohjausta, tukea ja neuvontaa, uusia näkökulmia ja voimavaroja arkeeni, ohjausta minulle sopiviin palveluihin, sekä uusia kokemuksia, elämyksiä ja oivalluksia luonnosta.  Luontosuhteeni/suhtautumiseni luontoon muuttui palvelun aikana; Luontolähtöisyys oli läsnä (jos ei aina niin) useasti, ja sen kautta peilattiin useita ongelmiani. Ajattelumaailmassani pääsin ulos syvästä ja pimeästä kuilusta, ja lopulta olin jo päässyt korkean mäen päälle nähden asioita isommasta perspektiivistä. Luonto ja minä lähestyimme suuresti. Valmentajan asiantuntemus oli kattava ja luottamusta herättävä, voin suositella tätä palvelua muillekin apua tarvitseville. Kouluarvosana 10.