Apua arjen hallintaan...

 

Oheiset sosiaalisen kuntoutuksen palvelut on suunnattu pääasiassa 29-65 -vuotiaille (neuropsykiatrinen valmennus 25-55-vuotiaille) kuopiolaisille ja siilinjärveläisille asiakkaille. Palveluihin ohjaudutaan pääsääntöisesti maksusitoumuksella (oman kunnan aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, terveydenhuolto / erikoissairaanhoito tai sairaanhoitopiiri), tai sitten suoralla yhteydenotolla itse maksaen.

 


YKSILÖVALMENNUS

YKSILÖVALMENNUS

Yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteeseen ja tarpeisiin räätälöity toiminnallinen palvelu, joka toteutetaan sovitusti kotikäyntinä tai asiakkaalle muussa luontevassa toimintaympäristössä, lähiluontoa unohtamatta.

Hyvin konkreettista, monipuolista ja arkilähtöistä toimintaa!

 

 

PALVELUOHJAUS

Sinulle, jolla ei ole ajankohtaisesti tarvetta tai halukkuutta hakeutua sosiaalitoimen asiakkuuteen, ja tunnet olosi avuttomaksi yhteiskuntamme palveluviidakossa - lomakkeiden täyttämisestä tai sähköisestä asioinnista puhumattakaan.

Tämä palvelu tulee myös aina automaattisesti osana yksilövalmennusta, joissain muodoissa myös ryhmävalmennuksissa ja neuropsykiatrisessa valmennuksessakin. Esimerkiksi Kelan kuntoutuspalvelut puhuttavat useimmiten.

Ota yhteyttä, niin tavataan ja selvitellään juuri sinun elämäntilanteesi parhaiten soveltuvat palvelut ja niihin ohjautumisen polku!

 

 

Arki
PIENRYHMÄVALMENNUKSET

PIENRYHMÄVALMENNUKSET

Teemoitettuja, tavoitteellisia ja suunnitelmallisesti toteutettuja, räätälöityjä toiminnallisia palvelukokonaisuuksia, joissa luonto toimii yhtenä keskeisenä elementtinä.

Ryhmät pidetään pieninä, max. 6-8 hklöä/ryhmä, jotta tapaamiset mahdollistaisivat jokaiselle kuulluksi tulemisen, osallisuuden, vertaisuuden sekä luonnon voimaannuttavien ja eheyttävien vaikutusten aidon kokemisen.

 

 

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Suunnitelmallista, tavoitteellista, voimavara- ja ratkaisukeskeistä, toiminnallista ja asiakkaan tarpeisiin sekä toimintaympäristöhin räätälöityä yksilöohjausta ja verkostotyötä.

Soveltuu sekä autisminkirjon asiakkaille, että mielenterveyskuntoutujille ja jo raitistumisen polulle siirtyneille päihdekuntoutujille. 

 

Lue lisää

nepsy