Neuropsykiatrinen valmennus

Jumittaako arki sinulla itselläsi tai jollain läheiselläsi?

 

Uhkaavatko hommat jäädä usein puolitiehen  -  herpaantuuko keskittyminen turhan helposti? Vai tuntuuko jo itse tehtävän aloittaminen usein mahdottomalta urakalta? Onko sinulla tai läheiselläsi vaikeuksia pysyä aikatauluissa, hahmottaa ajan kulumista? Koetko olevasi niin ”erilainen”, että muut ihmiset eivät oikein ymmärrä sinua tai sinä heitä? Tai oletko huomannut aisteissasi ”yli-/ alivirittyneisyyttä”, ehkä jo lapsesta saakka, ja tämän hankaloittavan elämääsi ( esim. tuoksut, äänet, maut, ihotunto…) ? Masentaa, ahdistaa ja kohta iskeekin jo paniikkioireet päälle!

Jos huomasit vastaavasi KYLLÄ johonkin yllä olevista, jatka lukemista - saat lisätietoa "nepsy"-valmennuksesta, josta saattaisi olla tilanteessasi hyötyä…

 

nepsy

Termi ”neuropsykiatrinen” viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle on tyypillistä neurologinen alkuperä. Hyvin usein oireiden taustalla vaikuttavat tekijät ovat synnynnäisiä, ilmeten näin jo lapsuus- ja/tai nuoruusiässä, mutta oireet voivat olla myös seurausta jostain vammasta (esim. aivovammat). Osa neuropsykiatrisiksi luokiteltavista oireista voi kuitenkin alkaa myös aikuisiällä. Tunnetuimpia neuropsykiatrisista erityispiirteistä ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD / ADD sekä Aspergerin ja Touretten oireyhtymät, jotka luetaan nykyään autismin kirjoon kuuluviksi. Käsitteen alle mahtuu itse asiassa hyvin laaja kirjo erilaisia oireita ilmenemismuotoineen. Neuropsykiatrisella valmennuksella voidaankin tukea ja auttaa myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä muita, puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen kanssa arjessaan kamppailevia lapsia, nuoria ja aikuisia.

 "Kun antaa miehelle kalan, hänellä on ruokaa päiväksi; Kun opettaa miehen kalastamaan, hänellä on ruokaa loppuelämäkseen".

- Tuntematon -

Neuropsykiatrinen valmennus on käytännönläheinen, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka pohjautuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun – nostetaan esiin yksilön vahvuuksia ja sitä, mikä jo onnistuu ja toimii ongelmien sijaan. Tavoitteena valmennuksessa on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden elämänhallinnan ja arjen taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen ja itsetuntemuksen kehittymistä, myönteisen ja eheän minäkuvan sekä elämänpolun rakentumista. Valmennus tukee erityisesti juuri aiemmin mainittujen puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen käytännön harjoittelua asiakkaiden omissa toimintaympäristöissään. Toiminnanohjauksen voi mieltää eräänlaisena ”sisäisenä lennonjohtona": sen antamien ohjeiden (taitojen) avulla asiat hoituvat ja ne saadaan lopulta tehdyiksi. Tällaisia ovat mm. kyky suunnitella, aloittaa ja saattaa asiat loppuun, organisointitaidot ja ajanhallinta.

Neuropsykiatrisena valmentajana voi toimia siihen erityisen koulutuksen saanut sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilainen. Asiakkaalta itseltään valmennus vaatii sekä motivaatiota yhteiseen työskentelyyn, että jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa. Ajallisesti valmennus voi kestää muutaman tapaamiskerran arviointijaksosta jopa useisiin vuosiin. Valmennukseen hakeudutaan yleensä terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumuksella, mutta sen voi saada myös koulutoimen tai Te- hallinnon kautta.

UUTTA!! GW-palvelut tarjoaa nyt Kuopiossa myös neuropsykiatrista työhönvalmennusta TAIKA-valmennuksena huhtikuulle 2022 saakka

Palvelu on suunnattu Kuopion kaupungin Työllisyyspalveluiden ASKEL-hankkeen (ESR) asiakkaille, ja ohjautuminen palveluun tapahtuu hankkeen omavirkailijan kautta. Palvelun tavoitteena on tukea pitkään työttömänä olleita, erityisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä työllistymisessään ja/tai opintoihin suuntautumisessaan intensiivisen, yksilöllisesti räätälöidyn valmennuksen avulla. GW-palvelut toteuttaa tämänkin valmennuksen ns. seinättömänä palveluna, eli valmennettavan kanssa yhdessä sopien esim. kotikäyntinä, lähiluonnossa, työ-/opiskelupaikalla tai "Metsähoitolalla" osoitteessa Aseveljenkatu 4 (1.11.2020 alkaen). 

Lisätietoa TAIKA-valmennuksesta saat TE-palveluista, Kuopion kaupungin Työllisyyspalveluista tai suoraan minulta kysymällä sekä oheisesta esitteestä. Vastaavasti lisätietoa neuropsykiatrisesta valmennuksesta on saatavilla hyvinkin monipuolisesti eri tahoilta, mm. ADHD-liiton ja Neuropsykiatriset valmentajat ry:n nettisivuilta. 

Ota yhteyttä!

 

Yhteydenotto