Green Care – mitä se on?

Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset on jo pitkän aikaa todettu kiistatta olemassa oleviksi, ja asia on ollut esillä myös julkisessa keskustelussa yhä enenevässä määrin. Asiat, jotka alkuperäiskansat ja esi-isämme ovat tunnistaneet jo satoja vuosia sitten, on alettu ottaa vakavasti ja yhä vahvemmin osaksi terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjontaa, mikä on mahtava asia! 

 

greencarefinland-logo.jpgGreen Care -termillä tarkoitetaan tiivistetysti sanottuna ammatillista, vastuullista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä luontolähtöistä toimintaa, jolla tavoitellaan ihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisäämistä luonnon, erilaisten luontoelementtien ja luontoavusteisuuden sekä useimmiten myös eläinten avulla. Tällaisia toimintoja/ menetelmiä voivat olla esim. sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta sekä erilaiset ekopsykologian käyttämät työkalut. Green Care jaotellaan toiminnan tasolla vihreään hoivaan ja vihreään voimaan, jotka eroavat toisistaan siten, että...

Vihreässä hoivassa

palveluntuottajan on oltava sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, ja palveluissa on aina kuntouttava ote.

Vihreän voiman

pohjalta tuotetut palvelut ovat puolestaan enemmänkin virkistys-, ohjelma- ja hyvinvointipalveluita, jotka eivät edellytä palveluntarjoajalta sote-alan pohjakoulutusta.

Vaikka Green Care -toiminta sijoittuukin usein luonnonympäristöön tai maatilalle, voidaan erilaisia luonnon elementtejä silti tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. Onkin hyvin tärkeää muistaa, että luontoa se on yhtä lailla kaupunkiluontokin, kun tämä vain osataan nähdä ja kokea niin. Asian oivaltamisen kautta meidän on yhä helpompaa valjastaa käyttöömme luonnon eheyttävä voima, kaikin aisten, yksin ja yhdessä kokien. 

GreenWings tarjoaa näitä molempia palveluita: Vihreää hoivaa edustavat niin yksilöille kuin pienryhmillekin suunnatut valmennuspalvelut sekä neuropsykiatrinen valmennus. Ohjelmallisia hyvinvointipalveluita, eli vihreää voimaa edustavatkin sitten loput palveluista. GreenWings-palvelut on myös Green Care Finlandin jäsen, jonka kautta tavoitteena on saada myöhemmin ko. yhdistyksen myöntämä laatumerkki.

 "En pelkää myrskyjä, sillä opettelen ohjaamaan laivaani".

- Louisa May Alcott -

greencare woman

Kenelle Green Care sitten soveltuu?

Lyhyesti sanottuna – ihan jokaiselle meistä! Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on hoivan puolella saatu todistetusti runsaasti hyviä kokemuksia, kaikkien ikäryhmien ja hyvin monenlaisten kuntoutujaryhmien parista. Luonnon ja luontoelementtien positiiviset vaikutukset mm. verenpaineeseen, sydämen sykkeeseen, keskittymiskykyyn ja parempaan uneen ovat kiistattomat ja jokaisen myös itse todennettavissa luontoon rauhassa tutustumalla.

Green Care -toiminta soveltuu mm. fyysisten ja psykososiaalisten taitojen harjoitteluun, kuntoutumisen prosessin eri vaiheisiin  esim. haettaessa toimivaa vuorovaikutussuhdetta tai keskustelun rinnalle toiminnallisuutta, tai kun kuntoutumiseen liittyy motivaation ongelmia ja/tai tarvetta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen.

Luontoavusteisuutta voidaan hyödyntää myös tavoiteltaessa yhteisöllisiä kokemuksia, sekä lähdettäessä kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluita, ehkäpä hieman uudenlaisesta näkökulmasta. Kattavammin lisätietoa aiheesta saat Green Care Finlandin kotisivuilta, jonne pääset suoraan klikkaamalla tätä linkkiä

 

Green Care Finland