SOTE-alan palveluntuottajilta edellytetään jo omavalvonnan kautta säännönmukaista palautteen keräämistä tuotetuista palveluista. Asiakastyöni ja palveluideni laadun varmistamiseksi sekä kehittämiseksi tarvitsenkin palautetta sekä ohjauksessa olleilta asiakkailtani että Teiltä, arvoisat yhteistyökumppanini ja asiakkaita minulle ohjaavien tahojen edustajat. Kirjallisten palautteiden jättämistä helpottamaan olen vihdoin saanut tänne kotisivuilleni sähköiset, palvelukohtaiset verkkolomakkeet, joista olla olevan pyytäisinkin Teitä nyt ystävällisesti täyttämään. Jokainen mielipide on tärkeä ja huomioidaan palveluiden kehittämisessä varmasti!

Mitä organisaatiota edustat?
Kuinka hyvin tunnet GW-palvelujen toimintaa?
1=Eri mieltä
2=Jokseenkin eri mieltä
3=En osaa sanoa / ei koske tätä tapahtumaa
4=Jokseenkin samaa mieltä
5=Samaa mieltä
Questions 1 2 3 4 5